در گزند باد (آسیب شناسی عزاداریها)
66 بازدید
ناشر: مولف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این اثر با توجه به سخنان استاد شهید مر تضی مطهری (ره) وفریادهای از سر درد ایشان درباره نوع عزاداریها وبا نگاه به روایات به بازنمائی نوع صحیح عزاداری ونقد روشهای نادرست پرداخته شده است .