خاستگاه فرهنگی نهج البلاغه
60 بازدید
ناشر: نشر ادیان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این اثرکوشیده است با بررسی وضعیت عراق بویژه کوفه که خاستگاه واقعی نزدیک به تمام آنچه در نهج البلاغه است می باشد پاسخی به ناقدان نهج البلاغه که این سخنان بلند علمی را غیر قابل هضم ودر ک اعراب آن زمان میدانند داده باشد، رفع اتهام از علمای شیعه که متهم به پدید آوردن این کتاب ونسبت دادن به امام علی (ع) شده اند ،نماید.