نهج البلاغه نقدها وپاسخها
58 بازدید
ناشر: نشر ادیان
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2908-16-5
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
همانطور که ازعنوان کتاب بر داشت می شوداین پژوهش با نگاهی تاریخی به پیشینه طرح شبهات در باره نهج لبلاغه پرداخته سپس با ذکر شبهات پاسخهایی که در رابطه با شبهات درون متنی وبرون متنی وجود داشته را بیان وتحلیل می کند.
آدرس اینترنتی