علم امام مجموعه مقالات
60 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان ومذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب بیست مقاله علمی اعم از نسخه های تصحیح شده وچاپی باضافه یک کتاب شناسی علم امام درج شده که رویکردهای متفاوت علمای امامیه در باره علم امام را نمایندگی می کند، با توجه به کمبود منبع در این باره کار پژوهشگران را سهل می نماید.