علم امام(مجموعه مقالات)
65 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: جمع آوری کننده
شابک: 964-8090-57-2
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه مقالاتی درباره دیدگاه‏های اندیشمندان شیعی درباره شروط بنیادین امامت به‏ویژه علم امامان معصوم (ع) و ویژگی‏های این علم است. در این نوشتار سعی شده است مهم‎ترین نگاشته‏های علمای شیعه درباره علم امام و شروط آن گزینش شده و احاطه امام معصوم به «علوم غیبی» و «عصمت» آنان و سایر صفات آنان در این نوشته‏ها تبیین شده است. منابع علم امام، پاسخ به شبهات مهم مطرح شده در مورد کیفیت و کمیت «علم امام»، دلالت برخی از آیات قرآن مبنی بر عصمت و علم امام، کتابشناسی علم امام، اختصاص علم غیب به خدا، مراتب علم امامان، علم پیامبر (ص) و نسبت آن با علوم اهل‏بیت (ع)، اقوال علما درباره علم ائمه، آیه تطهیر و دلالت آن بر علم پیامبر، عقیده شیعه درباره علوم ائمه و علم امام از دیدگاه شیخ مفید و شاگردان وی از مهم‎ترین عناوین مقالات و رساله‏های گردآوری شده در این کتاب است.