علم غیب از نگاه عقل و وحی
56 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این اثر اصل مسئله علم غیب وامکان اطلاع از غیب از دیدگاه قرآن، روایات ،متکلمین و فلاسفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.