تطور تاریخی علم امام در اندیشه علمای امامیه
75 بازدید
ناشر: آماده برای چاپ
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این اثر آنطور که از عنوان برداشت می شودمسئله علم امام از بدو پیدایش تا کنون مورد بررسی قرار گرفته فرازو فرودهایی که در مسیر تاریخ پشت سر نهاده نشان داده شده..است.