انسان وزندگی از نگاه امام علی (ع)در نهج البلاغه
59 بازدید
ناشر: در دست انجام
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این اثر انسان شناسی، تعاملات انسان وآنچه بر انسان وزندگیش موثر است از دیدگاه امام علی(ع)مبتنی بر نهج البلاغه مورد بحث وبر رسی قرار میگیرد.